คัดแล้ว! 8 ตัวแทนอีสาน นศ.ม.ขอนแก่นคว้า 4 ที่นั่ง เฟ้นหาสตาร์ทอัพ ต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการโปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศ (รอบระดับภูมิภาค) (World Class Opportunity with Experiential Learning Program) ในช่วงเช้า รศ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้ 1) คุณเอกธัช ภัทระโภคพัฐ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) 2) คุณก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์ ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจใหม่ บมจ. พีทีที โกลบอลเคมิคัล และ 3) คุณภวิฑ กัมพลเศวต จากบริษัท Unicorn House ( LINE certified coach) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักศึกษาที่เป็นสตาร์ทอัพจากมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงปัญหาหรือตลาดในต่างประเทศ สร้างกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ให้เข้าใจสภาพตลาดจริงในต่างประเทศ
ทั้งนี้ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมนำเสนอในรูปแบบภาคภาษาอังกฤษ เพื่อหาตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 8 คน เข้าร่วมการคัดเลือกในรอบระดับประเทศ ต่อไป หลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวปิดงานพร้อมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ The Beegins Co-working Space อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)
ผลการคัดเลือก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1) นางสาวพุทธธิดา รัชตเมธี ผลิตภัณฑ์ SENSONOV
2) นางสาวกิตติยา แปลยาว ผลิตภัณฑ์ Ecof film
3) นางสาวเจนนิชชา เมืองกระโทก ผลิตภัณฑ์ Microrio
4) นายชัยชนะ สมีดี ผลิตภัณฑ์ Soosy Smart waste solutions
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1) นางสาวชลดา บุญย้อย ผลิตภัณฑ์ SiamStock
2) นางสาวณัฐณิชา เสาวคำ ผลิตภัณฑ์ Ricecream
3) นายสันติภาพ ธุรารัตน์ ผลิตภัณฑ์ soutenir
4) นายพลวัฒน์ ภาระบาล ผลิตภัณฑ์ PetExpress
ข่าว : ณัฐกานต์
ภาพ : ปภาดา
Scroll to Top