ผู้จัดการออนไลน์ : มข.จับมือ กฟผ. ยกระดับมาตรฐานเยาวชนไทย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม

สำนักข่าว : mgronline.com

URL : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9660000060039

วันที่เผยแพร่ : 05 ก.ค.  2566 

Scroll to Top