สุดเจ๋ง นศ.มข. คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย เข้ารอบ Finalists โครงการ Wildlife Heroes จาก UNDP

นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 3 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  2  ทีม จำนวน 12 คน  ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการ Wildlife Heroes ความร่วมมือไทยลาวสร้างสรรค์นวัตกรรมเยาวชนเพื่อต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการนี้จัดโดย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประจำปี 2566

การแข่งขันในโครงการ Wildlife Heroes  ประกอบด้วยทั้งสิ้น 10 ทีม โดยมีทีมจากประเทศไทย 5 ทีม และทีมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 5 ทีม  ผลปรากฏว่า นักศึกษา คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Finalists) ของโครงการ Wildlife Heroes จำนวน 2 ทีม ได้แก่ทีม Miss. Wildlife  และทีม MEANWILD ได้รับเงินทุนสนับสนุนโครงการจำนวนทีมละ 30,000 บาท เพื่อนำมาสร้างสรรค์โครงการ คัดเลือกให้เข้ารอบต่ปไป โดยจะมีการแข่งขันรอบสุดท้ายในวันที่ 1 กันยายน 2566 หากผลการแข่งขันเป็นอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไป

นายสุทธิภัทร  อาชามุกดา (ขวา) นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 3 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย   เผยว่า รู้สึกดีใจมากที่ผ่านเข้ารอบ 2 ทีมสุดท้ายเป็นตัวแทนประเทศไทย แนวคิดของการเสนอโครงการนี้คือ เวทีการประกวดนางงามเริ่มเป็นกระแสขับเคลื่อนสื่อสังคมโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมาก เป็นสื่อความยันเทิงที่เข้าถึงเข้าใจง่ายสำหรับคนทั่วโลก หากว่านำความรู้รณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการบังคับใช้กฏหมายเพื่อต่อต้านการค้าสัตว์ป่าเข้าไปในเวทีประกวดนางงามจะทำให้เข้าถึงผู้จนจำนวนมากได้  ทางทีมคณะจัดทำโครงการจึงมีแนวคิดนี้ และผ่านการคัดเลือกในที่สุด

         “อย่างไรก็ตามอยากให้คณาจารย์หลักสูตรสนับสนุนนักศึกษาเข้าสู่เวทีการประกวดเพื่อได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนได้นำแนวคิดธุรกิจไปปรับใช้กับพื้นที่จริง  ขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่ปรึกษาที่ช่วยผลักดันจนประสบความสำเร็จ ฝากถึงน้อง ๆ อยากให้ร่วมโครงการประกวดเพื่อจะได้รับประสบการณ์จริงที่หาไม่ได้ในห้องเรียนอย่างแน่นอน”  สุทธิภัทร   กล่าว

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ เป็น อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ฯ เผยว่าWildlife Heroes มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการบังคับใช้กฏหมายเพื่อต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและนำไปสู่ความริเริ่มในการสร้างความร่วมมือกับเยาวชนของ ไทย-ลาว เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหารูปแบบใหม่ ๆ ผ่านการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม  เพื่อการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการล่า ค้า และบริโภคสัตว์ป่าผิดกฎหมายระหว่างไทย – ลาว  และ เพื่อการบูรณาการความรู้นอกห้องเรียนจากการเรียนรู้การทำงานจริง และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศและระดับนานาชาติ  รวมถึงเพื่อเป็นประสบการณ์ในการเข้าทำงานในอนาคต เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

ข่าว : จิราพร ประทุมชัย ,นายอนิรุต สุทธินันท์

ภาพ  : คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

Terrific! Students of the Faculty of Interdisciplinary Sciences, Nongkhai Campus, enter the Finalists Round in the Wildlife Heroes Project by UNDP

https://www.kku.ac.th/16636

 

Scroll to Top