คณะศึกษาศาสตร์หารือ CEO WISDOM V GROUP ร่วมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลหวังสร้างผู้ประกอบการทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ และ ดร.ชัชวาล หนองนา ผอ.กองบริหารงานคณะฯ ให้การต้อนรับ นางสาวไหมฟ้ารดา ธัชรัชตะอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท WISDOM V GROUP บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการศึกษาในยุคดิจิทัล(ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ รุ่นที่ 43 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 48) ทั้งนี้ คณบดี ผู้บริหาร และนางสาวไหมฟ้ารดา ได้หารือความร่วมมือในการจัดโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมทางการศึกษา การเป็นผู้ประกอบการและการรับบัณฑิตจากคณะศึกษาศาสตร์ เข้าทำงานในบริษัทชั้นนำ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร กล่าวว่า “ขอบคุณคุณไหมฟ้ารดา ที่คิดถึงคณะและมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มีแนวคิดที่จะร่วมกับศิษย์เก่าในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในทุกมิติโดยเฉพาะจิตวิญญาณความเป็นครู ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจทัล นวัตกรรมทางการศึกษา การเป็นผู้ประกอบการ ดังนั้น การได้หารือในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะได้นำความสำเร็จของศิษย์เก่ามาร่วมพลังกันเพื่อถ่ายทอดและนำไปสู่การปฏิบัติจริงรวมไปถึงสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาปัจจุบัน”
ด้าน นางสาวไหมฟ้ารดา กล่าวว่า “ขอบคุณท่านคณบดีและคณาจารย์ทุกท่าน ที่บ่มเพาะให้ตัวเองได้รับความรู้ ทักษะ และจิตวิญญาณความเป็นครู ในการนำไปพัฒนาตนเองและองค์กร ที่ประสบความสำเร็จในวันนี้เพราะเคยได้รับโอกาสด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะศึกษาศาสตร์ และปัจจุบันมีน้องๆหลายคนที่เป็นนักศึกษาและบัณฑิตจากคณะศึกษาศาสตร์ มข. ทำงานกับบริษัท WISDOM V GROUP ซึ่งน้องๆ มีความสามารถสูงมากทั้งด้านการเข้าใจคนอื่น มีจิตวิทยาความเป็นครู การร่วมงานกับผู้ใหญ่ การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะเฉพาะด้าน ดังนั้น วันนี้เมื่อมีโอกาสจึงไม่ลังเลที่จะกลับมาตอบแทนสถาบันและส่งต่อโอกาสดีๆ สู่น้องรุ่นต่อไป และจะส่งต่อโอกาสทางการศึกษาทุกรูปแบบเพราะเชื่อว่าการศึกษาคือพื้นฐานของการพัฒนาในทุกด้าน”
นอกจากนี้ นางสาวไหมฟ้ารดา ได้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์คนที่ 14 และยังเป็นรุ่นพี่ศิษย์เก่าของคณะศึกษาศาสตร์อีกด้วย

Scroll to Top