นศ.สถาปัตย์ ชนะการออกแบบโลโก้สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรภัทร์  พรมสอน  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ เอกวิชากราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชนะการออกแบบประกวดโลโก้สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น  รับมอบเกียรติบัตรจาก คุณเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรม เลอ แคสเซีย ขอนแก่น วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

แนวคิดการออกแบบ  เป็นองค์กรการสื่อสารยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้กับขอนแก่น นกเป็นสัญลักษณ์แห่งการสื่อสาร
สีฟ้า เป็นสัญลักษณ์ของเป้าหมายหมายในการกระจ่ายข่าวสารอันมีประโยชน์สู่โลกกว้าง
สีม่วง ที่ไล่น้ำหนักสีเป็นสีฟ้าสื่อถึงขอนแก่นเมืองแห่งมัดหมี่โลกนำเรื่องราวท้องถิ่นไปสู่สากล
ลายขิด เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นเปรียบดั่งฟันเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ทางคณะฯ ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน  และ ผศ.ดร.ขาม  จาตุรงคกุล ที่ให้คำปรึกษานักศึกษาด้านการออกแบบในครั้งนี้

ข่าว : ผศ.ดร.ขาม  จาตุรงคกุล
เผยแพร่ : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top