คณะเทคโนโลยี มข. คว้ารางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ ในการประกวดแข่งขัน Creative Food for Sustainability

___วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.00-18.00 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับผู้แข่งขันขันการประกวดแข่งขัน Creative Food for Sustainability” จัดขึ้นที่ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

___สำหรับงานการประกวดแข่งขัน Creative Food for Sustainability อยู่ภายในงาน “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม” และงาน “Food and Agro Tech 2023” เพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้วย BCG “อาหารสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน 60 ปี แห่งความสร้างสรรค์และยั่งยืน” ภายในงานมีทีมเข้าประกวดผลงาน จำนวน 10 ทีม  ซึ่งเป็นทีมนักศึกษาและผู้ประกอบการ/บุคคลทั่วไป  (ทีมละไม่เกิน 3-5 คน) เป็นนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โท เอก / ปวช. ปวส. (มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่าย รวมถึงสถานศึกษาในภูมิภาค) หรือ บุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการ ที่ มีไอเดีย หรือมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่เกี่ยวข้องทางด้าน Creative Food for Sustainability , Innovative Food Product Food Waste Product, Plant, Based Food Product, Future Food Product และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนทางอาหาร

 

ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข

 

รางวัลชนะเลิศ  ทีม Bio Tofu  ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ควบคุมทีมโดย รศ.ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม CHICKY MO ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ควบคุมทีมโดย อาจารย์ ดร.นัฐวงค์ เฟื่องไพบูลย์ 

 

___นักศึกษาจาก คณะเทคโนโลยี โดยทีม Bio Tofu  ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ควบคุมทีมโดย รศ.ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ ทีม CHICKY MO ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ควบคุมทีมโดย อาจารย์ ดร.นัฐวงค์ เฟื่องไพบูลย์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

___ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมกับ คุณอภิชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. และ ผศ.ดร.สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้มอบรางวัลกับทีมที่ชนะเลิศและทีมที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมประกวดผลงานในครั้งนี้ด้วย

 

Faculty of Technology, Khon Kaen University, wins the first and second prizes from the Creative Food for Sustainability Competition

https://www.kku.ac.th/16608

Scroll to Top