มข.จัดแสดงนิทรรศการ 60 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับเศรษฐกิจอีสาน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงนิทรรศการ “60 ปี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม” และงาน Food and Agro Tech 2023 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้น เป็นพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมเพื่อสังคม
แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีผลงานนวัตกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง
และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ
ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดขอนแก่น ภาคีเครือข่าย พร้อมด้วยสื่อมวลชน
และผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top