60 ปี มข. คณะวิทยาศาสตร์ จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 21 (TBO21) พร้อมต้อนรับตัวแทนนักเรียนจากทั่วประเทศ

เตรียมพบกับ การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 21 (TBO21) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มข.

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นเจ้าภาพ “การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (TBO21)”  ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 เมษายน 2567  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยเมื่อเร็วๆ นี้  รศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   พร้อมด้วยบุคลากรสาขาวิชาชีววิทยา ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา  และได้รับมอบธงเจ้าภาพการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21  จาก ศ.ดร.สันติ  แม้นศิริ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ในครั้งต่อไป

Scroll to Top