มข.จัด Welcome KKU Freshmen ต้อนรับ กาลพฤกษ์ ช่อที่ 60 อบอวลความสุข สนุกสนาน ประทับใจ

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 60 ปีการศึกษา 2566 Welcome KKU Freshmen โดยมี นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวปาถกฐาพิเศษ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี กล่าวต้อนรับ ในการนี้มี คณะผู้บริหาร คณบดีคณะต่างๆ พร้อมด้วย นักศึกษาใหม่ร่วมพิธี ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top