facebook เรื่องเด่นออนไลน์ : สุดเจ๋ง AI เว้าอีสาน! มข.พัฒนา AI “เว้าจา” แปลงข้อความเป็น “เสียงพูดอีสาน” ที่แรกของไทย

สำนักข่าว : facebook: เรื่องเด่นออนไลน์

URL :  https://www.facebook.com/1485992028368941/posts/3151488788485915/

วันที่เผยแพร่ :  7  มิ.ย.  2566

Scroll to Top