มข. จัดกิจกรรมพัฒนาด้านจิตใจและยกระดับการเรียนให้กับเยาวชนของชาติ ด้วยการทำ “วิทิสาสมาธิ”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดเตรียมวิทยากรด้านสมาธิเพื่อดูแลการทำวิทิสาสมาธิให้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศ เป็นการพัฒนาด้านจิตใจและยกระดับการเรียนให้กับเยาวชนของชาติ

 

 

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์วิชาการ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับสถาบันพลังจิตตานุภาพโดยคณะอนุกรรมการสมาธิเพื่อพัฒนาการสอนฯ และร่วมกับจิตอาสา ซึ่งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคคลหลากหลายอาชีพจากสาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และกรุงเทพฯ จำนวน 56 คน ดำเนินการจัดอบรมวิทยากรหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาการสอน รุ่นที่ 8 (ออนไลน์) ให้กับจิตอาสาซึ่งเป็นอาจาริยสาที่สมัครเข้าร่วมอบรมจำนวน 322 คน จาก 68 สาขา ทั่วประเทศ ผ่านแอปพลิเคชันซูม ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ การฝึกปฏิบัติการสอนครั้งที่ 1 ผ่านแอปพลิเคชันซูม ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รองเลขาธิการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโรเป็นประธานในพิธีเปิด
อ.ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รองเลขาธิการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโรเป็นประธานในพิธีเปิด

     อ.ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รองเลขาธิการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาอาจาริยสาให้มีความรู้ในเนื้อหาด้านสมาธิตามแนวทางของสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร สำหรับการนำไปจัดอบรมหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาการสอนให้กับคุณครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 9 หัวข้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณครูเข้าใจและเห็นความสำคัญของการทำสมาธิ รวมทั้งสามารถดูแลการทำสมาธิของเด็กนักเรียนในการปฏิบัติสมาธิแบบง่ายครั้งละ 5 นาที ที่เรียกว่า “วิทิสาสมาธิ” ทุกวันที่โรงเรียน (เช้า กลางวัน และก่อนกลับบ้าน) การทำสมาธิอย่างถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อสะสมพลังจิต เป็นการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน มีประโยชน์มากสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งต้องใช้สติและสมาธิในการเรียนหนังสือ การฝึกสมาธิอย่างถูกวิธีจะส่งผลดีต่อการเรียนหนังสือช่วยยกระดับการเรียนของนักเรียน มีสติในการตัดสินใจ และการใช้ชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต

     นอกจากนี้ ตามหลักสูตรยังได้จัดเตรียมคลิปบรรยาย เพื่อให้คุณครูที่อยู่ทางไกลได้เรียนรู้ในหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาการสอน เพื่อดูแลการทำวิทิสาสมาธิให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนชายขอบเขตชายแดนอีกด้วย

ข้อมูล ภาพ : ศูนย์วิชาการ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

Scroll to Top