นักกอล์ฟ มข. กวาด 5 ทอง 2 เงิน และ 2 ทองแดง แซง จุฬาฯ และ มช. ขึ้นเป็นอันดับ 3 เจ้าเหรียญทอง The Happiness games

การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 The Happiness games ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นการชิงชัยเหรียญรางวัลในกีฬากอล์ฟ วันที่ 1 มิ.ย. 2566 โดย ทีมนักกอล์ฟ หาวิทยาลัยขอนแก่น ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้า 5 เหรียญทอง , 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ประกอบด้วย

🥇 5 เหรียญทอง
ประเภท บุคคลชายอายุ 46-60 (แต้มต่อ 35-36) นายพิษณุ  คนสูง
ประเภท บุคคลชายอายุ 46-60 (แต้มต่อ 30-32) นายมนูญ ตนัยโชติ
ประเภท บุคคลชายอายุ 46-60 ปี (แต้มต่อ 29-30) นายประภาพรณ์ ขันชัย
ประเภท บุคคลชายทั่วไป อายุ 46-60 ปี (แต้มต่อ 25-26) นายพุฒิพงศ์  พงษ์พันธุ์
ประเภท บุคคลหญิง (แต้มต่อ25-26) นางสาวรัชนี  เกตุแก้ว

🥈 2 เหรียญเงิน
ประเภท บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี (แต้มต่อ 23-24) ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์
ประเภท บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี (แต้มต่อ 27-28) นายไชยเดช แก้วสง่า

และ 🥉 2  เหรียญทองแดง
ประเภท บุคคลชายแายุ46-60 ปี (แต้มต่อ 17-19) ผศ.ดร.คณิต ชูคันหอม
ประเภท บุคคลชายอายุ61ปีขึ้นไป (แต้มต่อ 25-36) นายเวชกร ชัยคำเพ็ญ

ขณะที่ อันดับตาราง สรุปเหรียญรางวัล กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 (เวลา 20.00 น.) มหาวิทยาลัยขอนก่น แซงจุฬาลงกรณ์ และ ม.เชียงใหม่  ขึ้นมารั้งอันดับที่ 3 โดยมี 33 เหรียญทอง 26 เหรียญเงิน และ 28 เหรียญทองแดง รวมทั้งหมด 87 เหรียญ The Happiness games

 

 

Scroll to Top