เครือข่ายประชาสัมพันธ์เสริมอาวุธคอนเทนต์ Tiktok – จับมือสื่อสารเพื่อ มข.

 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “งานเรามันดี มีมาโชว์” ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมกันส่งคลิปสั้น ผ่านแพลตฟอร์ม tiktok เข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ “KKU PR งาน เรา มัน ดี งาน เรา มัน เด็ด” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธี

นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวรายงาน ระบุว่า เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อตั้งมาแล้วกว่า 21 ปี โดยมีกองสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ มีหน้าที่สำคัญในการเชื่อมการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของทุกคณะ หน่วยงาน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นว่าการจะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกนั้นจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งการสื่อสารภายในองค์กร และ การสื่อสารไปยังภายนอกองค์กร

ขณะเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานด้านเครือข่ายประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ในปีนี้ทางกองสื่อสารองค์กรได้เพิ่มจำนวนในการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาบุคลากร เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มมากเพิ่มขึ้น จึงได้มีการขออนุมัติโครงการ “งาน เรา มัน ดี”แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาบุคลากร เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ด้านอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ระบุว่า กิจกรรม “งาน เรา มัน ดี มี มา โชว์ ครั้งที่ 1” เป็นโครงการที่ดี และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาบุคลากร เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันนี้จึงเป็นโอกาสอันดี ที่จะสนองทั้งยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย และ พัฒนาผู้ปฏิบัติงานไปพร้อม ๆ กัน ท้ายที่สุด ขอให้กิจกรรม ในวันนี้ นำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เข้มแข็งต่อไป และหวังว่าในปีหน้าเครือข่ายประชาสัมพันธ์จะเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากยิ่งขึ้น

อ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติม https://www.khonkaenuniversity.in.th/139927/

ผานิต ฆาตนาค : ข่าว / เบญจมาภรณ์ มามุข : บรรยาย    ชายชาญ หล้าดา : ภาพ / ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ : ลำดับภาพ

 

Scroll to Top