มข. นำสุดยอด 8 ผลงานวิจัยร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน บพข. สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย เชื่อมโลกด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

มข. นำสุดยอด 8 ผลงานวิจัยที่ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และพร้อมต่อยอดสู่ตลาดเชิงพาณิชย์  ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน บพข. สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย เชื่อมโลกด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

   

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

     เมื่อวันที่ 26 – 27 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ นำสุดยอด 8 ผลงานวิจัยที่ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และพร้อมต่อยอดสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน บพข. สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย เชื่อมโลกด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม – PMUC Research for Thailand’s Competitiveness 2023 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยจาก บพข. สำหรับผู้ประกอบการ หรือนักลงทุน ที่มองหางานวิจัยพร้อมต่อยอดสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ และร่วมผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยให้ครอบคลุม และตอบโจทย์ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ฯ
   

ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ นำ 8 ผลงานวิจัยร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ นำ 8 ผลงานวิจัยร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และพร้อมต่อยอดสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวคิดในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการภายในงาน โดยได้รับ ความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก โดยนำผลงานที่ร่วมจัดแสดง จำนวน 8 ผลงาน ประกอบไปด้วย เครื่องกลั่นน้ำมันยางนา เนื้อปลาแซลมอนเทียม สบู่บาธบอมสำหรับสัตว์เลี้ยง  ถุง PE ผสมเถ้าแกลบยืดอายุการเก็บผักผลไม้  DIY BEAD เม็ดเจลบริโภค ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมขิงและชะเอมเทศ กล่องยาแบบแจ้งเตือนและบันทึกการรับประทานยาจากวิดีโอแบบออนไลน์ โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์สำหรับประเมินอายุร่างกายและอวัยวะสำคัญ
   

     สำหรับ บพข. สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย เชื่อมโลกด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม หรือ PMUC RESEARCH for Thailand’s Competitiveness 2023” จัดโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้ง มีซีอีโอองค์กรชั้นนำของประเทศมาเสวนาจุดประกายความคิดในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมชมต้นแบบผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่ผ่านเส้นทางจากห้องปฏิบัติการสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงผลงานวิจัยเด่นที่ถูกผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ใช่สำหรับผู้ใช้จาก 8 กลุ่มอุตสาหกรรม กิจกรรม Hackathon ที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้ประกอบการได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนโครงการขอรับทุนวิจัยจาก บพข. และพลาดไม่ได้ .. กับการนำเสนอผลงานวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูง (Research Pitching) ที่พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โอกาสของนวัตกรรมไทยก้าวไกลระดับโลก

สุดยอด 8 ผลงานวิจัยที่ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และพร้อมต่อยอดสู่ตลาดเชิงพาณิชย์

 

เครื่องกลั่นน้ำมันยางนา
เครื่องกลั่นน้ำมันยางนา
เนื้อปลาแซลมอนเทียม
เนื้อปลาแซลมอนเทียม
สบู่บาธบอมสำหรับสัตว์เลี้ยง
สบู่บาธบอมสำหรับสัตว์เลี้ยง
ถุง PE ผสมเถ้าแกลบยืดอายุการเก็บผักผลไม้
ถุง PE ผสมเถ้าแกลบยืดอายุการเก็บผักผลไม้
DIY BEAD เม็ดเจลบริโภค
DIY BEAD เม็ดเจลบริโภค
ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมขิงและชะเอมเทศ
ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมขิงและชะเอมเทศ
กล่องยาแบบแจ้งเตือนและบันทึกการรับประทานยาจากวิดีโอแบบออนไลน์
กล่องยาแบบแจ้งเตือนและบันทึกการรับประทานยาจากวิดีโอแบบออนไลน์
โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์สำหรับประเมินอายุร่างกายและอวัยวะสำคัญ
โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์สำหรับประเมินอายุร่างกายและอวัยวะสำคัญ

 

ข้อมูล ภาพ : ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
ข้อมูลเพิ่มเติม : กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
https://siweb.dss.go.th/index.php/th/accordion-1/6861-2023-04-27-04-25-33   
รวบรวม เรียบเรียง : เบญจมาภรณ์ มามุข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบรมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City หวังตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนยุคปัจจุบันและอนาคตได้อย่างยั่งยืน

Scroll to Top