มหาวิทยาลัยขอนแก่นจับมือแน่นแฟ้นพร้อมเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรับรอง สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ. ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และนางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายไทย) และ Professor Zhang Jiazheng ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายจีน) ร่วมต้อนรับ Ms. Feng Junying อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

โดยในที่ประชุม ได้กล่าวถึงความร่วมมือที่มีระหว่างกันมาอย่างยาวนาน โดย อัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือกันทางด้านวิชาการและวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านภาษาจีน ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถพัฒนาแนวทางความร่วมมือไปในช่องทางใหม่ๆ ต่อไป

นอกจากนั้น หากมีโอกาสในการมาเยือนครั้งถัดไป อัครราชทูตจะได้เรียนเชิญท่านเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าคณะในการมาเยือนมหาวิทายาลัยขอนแก่นอย่างเป็นทางการ และหากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องการคำปรึกษาใด ๆ ทางสถานเอกอัครราชทูตมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ช่วยให้ข้อมูลหรือความช่วยเหลืออื่น ๆ กับทางมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ กล่าวว่า มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับอัครราชทูต ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีจำนวนนักศึกษาจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทางมหาวิทยาลัยจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศจีน และในโอกาสอันใกล้นี้จะได้เดินทางไปยังประเทศจีน เพื่อตั้งศูนย์ประสานงานด้านข้อมูลและการศึกษาต่อ เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและการสมัครเรียนต่อ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น มีความร่วมมือกับทางสถานเอกอัครราชทูตและสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน มาอย่างยาวนานในหลากลหายคณธและสาขาวิชา อาทิการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การจัดทำหลักสูตร Dual Degree หลักสูตร High Speed Train รวมไปถึง การจัดตั้งสถาบันขงจื่อ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการเชื่อมสัมพันธ์ไทย – จีน รวมถึงการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน นอกจากนั้น ยังเป็นสถาบันต้นแบบและชนะเลิศรางวัล “Model Confucius Institute” ระดับโลก มาแล้ว

ข่าว: จรณ์ ส่งเสริม นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ กองการต่างประเทศ
ภาพ: สาขิน ขาวไชยมหา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการต่างประเทศ

Scroll to Top