ประกาศสำนักนายกฯ ตั้ง ‘ศุภชัย ปทุมนากุล’ เป็นรองปลัด กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

สำนักข่าว: มติชน
URL: https://www.matichon.co.th/education/news_1935643
วันที่เผยแพร่: 31 ม.ค. 2563
หน่วยงาน/บุคคลในข่าว:
ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล

Scroll to Top