ทันตะฯ มข. จัดกิจกรรมวันสุขภาพช่องปากโลก ระดม นศ.ให้ความรู้ดูแลช่องปากแก่ประชาชน

________เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-15.00 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน World Oral Health Day ในฐานะการเป็นภาคีเครือข่าย ภายในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับประชาชนในทุกช่วงวัย มีการสอนแปรงฟันและการใช้เครื่องมือทำความสะอาดซอกฟัน  การตรวจฟันฟรี และร่วมกิจกรรมตอบคำถามหลังชมนิทรรศการเพื่อชิงรางวัลรับของที่ระลึก รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปากโดยมีส่วนลดพิเศษ ณ บริเวณโถงหน้า รพ.ทันตกรรม ชั้น 1

ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

________ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เผยว่า เนื่องจากวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีจะเป็นวันสุขภาพช่องปากโลก  ซึ่งจะเป็นวันที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ทั่วโลก รณรงค์ให้ประชาชนดูสุขภาพช่องปาก  ในประเทศไทย   โดยทันตแพทยศาสตร์สมาคม ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ทั่วประเทศ รณรงค์การดูแลสุขภาพช่องปาก  โดยในประเทศไทย ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ทุกแห่งในประเทศ จัดกิจกรรมทั้งวัน พร้อมกันทั่วประเทศ ปีนี้เป็นปีแรกที่ทันตแพทยศาสตร์สมาคมได้จัดขึ้น   โดยจุดประสงค์ของการมุ่งเน้นในมุมของการตรวจฟัน  บางแห่งมีการตรวจรักษาบางอย่างฟรี  ส่วนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดนิทรรศการดูแลช่องปากครบวงจรตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยชรา  มีการจัดให้มีมุมร่วมสนุก เล่นเกมส์เรียนรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก โดยจัดให้มีรางวัลเป็นยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์สูงถึง  1500 ppm. เข้ากันกับระบบการป้องกันฟันผุในปัจจุบันของประเทศไทย และมีผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากที่มีฟลูออไรด์สูงในราคาถูกเฉพาะในวันจัดงาน ส่วนของการตอบคำถามมีนักศึกษาให้ความรู้ประจำฐานการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้สุขภาพช่องปากแบบองค์รวม   และงาน World Oral Health Day จะมีการจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี

นางสาวธารพร พิชญธาดา นักศึกษาชั้นปี 3 คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

________นางสาวธารพร พิชญธาดา นักศึกษาชั้นปี 3 คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า วันสุขภาพช่องปากโลก  คณะทันตแพทย์ทั่วประเทศ จะมีกิจกรรมรณรงค์ แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนทุกช่วงวัย วัยแม่และเด็ก วัยรุ่น ผู้สูงอายุ แนะนำอย่างครบวงจร การสาธิตแปรงฟัน การดูแลโรคฟันผุ โรคปริทันต์  ฟันเทียม รากเทียม ภาวะที่พบได้ในช่องปากที่มีผลต่อสุขภาพช่องปาก เป็นการนำความรู้พื้นฐานมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับคนไข้จริงๆ  โดยสามารถเข้าไปชมเพจเฟสบุคคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งมีคลิปวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากด้วย

________ในงานครั้งนี้ จัดให้มีกิจกรรมโพสต์ภาพ หรือคลิป ผู้ร่วมสนุกพร้อมรอยยิ้มสดใส และเขียนความคิดเห็นสั้นๆ จากคำถามการมีสุขภาพช่องปากที่ดี มีผลต่อชีวิตอย่างไร  โดยจะต้องติด hashtag  #WOHD_TH  #MouthProud_TH  #MOHD_THxDTKKU  โดยสามารถร่วมสนุกได้ในระหว่างวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2566

Faculty of Dentistry, KKU, holds the World Oral Health Day activity, with students giving people knowledge about oral health care

https://www.kku.ac.th/?p=16160&preview=true

 

Scroll to Top