บ้านเมือง : “มข.” มอบแบบจำลอง AI ชูสถาปัตยกรรมปราสาทเปือยน้อย

สำนักข่าว : banmuang.co.th

URL :  https://www.banmuang.co.th/news/region/320975

วันที่เผยแพร่ :  20  มี.ค.  2566

Scroll to Top