นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชนะเลิศ Pharmacy quiz จากการแข่งขัน Pharmacy Event (PCE) ครั้งที่ 15

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ทีมฟอร์ด เลนเจอร์ ลอบสเตอร์ ประกอบด้วย นางสาวจินตพร ไหลไพบูลย์ นายกิตติพงษ์ คุขุนทด นายจิรายุทธ ด่านสุข และนายวิทวัส แหว่กระโทก ตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Pharmacy quiz (การแข่งขันตอบคำถามทางเภสัชกรรม) จากการแข่งขัน Pharmacy Event (PCE) ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.)

Scroll to Top