วิทยาลัยนานาชาติ มข. นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้โครงการ “B.B.A. International Trip in Singapore” เสริมสร้างประสบการณ์ด้านธุรกิจกับบริษัทนานาชาติชั้นนำ

เมื่อวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ธนากรณ์ สายุทธ์ และ อาจารย์ขวัญจิรา พลศรี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และสาขาการระหว่างประเทศ จำนวน 42 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้ “โครงการทัศนศึกษาและเสริมสร้างประสบการณ์ในต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (B.B.A. International Trip in Singapore)” เพื่อเปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนในต่างประเทศ เพิ่มพูนทักษะและแนวคิดด้านการดำเนินธุรกิจกับบริษัทชั้นนำระดับโลก และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในการเตรียมพร้อมสู่เส้นทางอาชีพในอนาคต

การทัศนศึกษาในครั้งนี้ คณะเดินทางจากวิทยาลัยนานาชาติ มข. ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ Google Singapore Pte, Ltd. บริษัทมหาชนที่มีรายได้หลักจากการโฆษณาออนไลน์ที่ปรากฏใน Google Search Engine, Email, Online Map, Software จัดการด้านสำนักงาน, เครือข่ายออนไลน์ และวิดีโอออนไลน์ รวมถึงการขายอุปกรณ์ช่วยในการค้นหา Google มีสำนักงานหลายสาขาทั่วโลก มากกว่า 40 แห่ง โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่รัฐ California

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ด้านการทำงานภายในบริษัทร่วมกับบุคลากรของ Google Singapore ได้เรียนรู้ว่าทำไม Google ถึงเป็นองค์กรที่คนทั่วโลกใฝ่ฝันที่จะเข้าทำงาน โอกาสที่จะเติบโตในสายอาชีพต่างๆ รวมถึงโอกาสในการพัฒนาตัวเองที่ Google

หลังจากนั้น คณะเดินทางยังได้ชื่นชมงานแสดงศิลปะ ผ่านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่ Singapore City Gallery พิพิธภัณฑ์เมืองสิงคโปร์ ที่ได้รวบรวมภาพของสิงคโปร์ตั้งแต่ก่อตั้งเป็นประเทศเล็กๆ จนกลายเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่อีกประเทศหนึ่งในโลก ได้เรียนรู้ปัจจัยที่ทำให้ประเทศเจริญเติบโต ทิศทางที่สิงคโปร์จะเดินหน้าต่อไปในอนาคต โดยนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ผ่านแบบโมเดลจำลองหน้าจอ 3D และระบบที่สามารถโต้ตอบกับผู้เข้าชมได้ นอกจากนี้ ยังได้ไปเที่ยวชม Landmark ที่สำคัญและมีชื่อเสียงของสิงคโปร์อย่างอ่าว Merina Bay และสัญลักษณ์ Merlion อีกด้วย

Scroll to Top