KKBS ร่วมกับ โรงแรมบายาสิตา และ ชมรมนักร้องนักดนตรีขอนแก่น จัดคอนเสิร์ตระดุมทุนประชาชนช่วยพื้นที่ห่างไกล


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่าน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงแรมบายาสิตา@KKU และ ชมรมนักร้องนักดนตรีขอนแก่น จัดคอนเสิร์ต “หนาวลม ห่มเพลง..รัก ครั้งที่ 11 ” กิจกรรมแสดงดนตรีการกุศลเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กและผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ พัฒนาหน่วยธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา กองจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมต้อนรับผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา แขกผู้มีจิตกุศล และสื่อมวลชน ที่ได้ร่วมชมการคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ โดยงานจัดขึ้น ณ ลานโฮมขวัญ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับคอนเสิร์ต“หนาวลม ห่มเพลง..รัก ครั้งที่ 11 ” ได้รับความสนับสนุนการแสดงดนตรีจากชมรมนักร้องนักดนตรีขอนแก่น นำโดย คุณนิด ลายสือ ศิลปินเพลงเพื่อชีวิต ประธานชมรมนักร้องนักดนตรีขอนแก่น พร้อมด้วยศิลปินนักร้องนักดนตรีในเขตเมืองขอนแก่นมากมาย อาทิ วงชายน์ วงฮักแพง (ตะวันแดง) วงมิตรภาพแบนด์ วงร็อกขอนแก่น วงคีตศิลป์วงดาริกา พร้อมการแสดงพิเศษจากบ้านชีวาศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้สำหรับเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา หรือทุนทรัพย์ ผู้จัดจักได้นำไปส่งมอบให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลน ณ บ้านนาน้ำซำ อ.ภูผาม่านจ.ขอนแก่น ต่อไป.

 

Scroll to Top