พิธีอัญเชิญอัฐิธาตุ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 78 มข. จัดพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุ และ บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) จากวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร มาประดิษฐาน ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 78 มข. อาคารแก่นมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top