ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางกายภาพบำบัด (IPTRS2023) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ”

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางกายภาพบำบัดอีก 6 สถาบัน ภูมิใจที่จะขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางกายภาพบำบัด (IPTRS2023) แบบ Hybrid ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ” เรามั่นใจอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ใหม่ และความรู้สึกประทับใจในการมาร่วม โปรดติดตามรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของเรา
Scroll to Top