ถนนศิลปะ(ART LANE) #20 ณ สะพานขาวและคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลับมาอีกครั้งในปีนี้ กับเทศกาลถนนศิลปะครั้งที่ 20 หรือชื่อที่คุ้นเคย Art Lane #20 พบกับกิจกรรมอันหลายหลายจากทั้งภาคีเครือข่ายด้านศิลปกรรม ภายในงานพบกับกิจกรรมการแสดงดนตรี การวาดภาพเหมือนบุคคล การปฏิบัติงานศิลปะดินเผา การปฏิบัติงานภาพพิมพ์ กิจกรรมดี ๆจากบ้านชีวาศิลป์ การแสดงผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา คณาจารย์และศิลปินอิสระ การออกร้านขายของทำมือและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา คณาจารย์และศิลปินอิสระ การฉายและเสวนาภาพยนตร์สร้างสรรค์ กิจกรรมระบายสีสำหรับเด็กและประชาชนทั่วไป ซึ่งการจัดกิจกรรม “ถนนศิลปะ” (Art Lane # 20) ในปีนี้มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 3 วัน

กิจกรรมเริ่มต้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาประมาณ 18.00 น. และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเวลา 18.30 น. ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งกล่าวรายงานและจุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ต่อประธานในพิธี และประธานในพิธีได้ทำการเปิดกิจกรรมเทศกาลถนนศิลปะ (Art Lane) ครั้งที่ 20 อย่างเป็นทางการ เสร็จสิ้นจากการเปิดงานได้มีการเดินแฟชันโชว์จาก ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รศ.ดร.ชูพงษ์ ทำคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จากนั้นประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมโครงการและเครือข่ายความร่วมมือ หน่วยงาน สถาบัน องค์กรร่วมโครงการ

ผศ.ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนับสนุนหลากหลายหน่วยงาน อีกทั้ง ความร่วมมือจากคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าเป็นอย่างดี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านศิลปกรรมของนักศึกษา คณาจารย์ นักคิด นักสร้างสรรค์ ที่ผ่านการศึกษาวิจัย บูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปกรรม นำมาสู่การแสดงผลงานที่เรียกว่าเป็นวิชาการข้างถนน ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันคือ ส่วนแรก เป็นวิชาการสร้างสรรค์ ที่เน้นการนำเสนอถึงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและสายวิชาต่างๆ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ส่วนที่สองคือ วิชาชีพสร้างสรรค์ ที่เน้นการนำเสนอผลงานของศิลปิน นักร้อง นักแสดง มืออาชีพ  งาน Art Lane เป็นงานที่เหล่านักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเองและบุคคลภายนอกให้ความสนใจกันอย่างล้นหลาม เพราะนอกจากจะได้เข้ามาชื่นชมงานศิลปะหลากหลายแขนงแล้วยังสามารถมาถ่ายรูปชิคๆ ไว้ลงโซเชียลได้อีกต่างหาก ทั้งยังมีผลงานแฮนด์เมดหลากหลายทั้งเครื่องประดับ เครื่องปั้นดินเผาต่างๆ ที่สามารถมาดูมาช็อปได้อย่างเพลิดเพลิน

Scroll to Top