สำนักหอสมุดร่วมกับบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) จัดเวิร์กชอป Career on Campus เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน 21ST Century Skill

สำนักหอสมุด ร่วมกับบริษัท คอมเซเว่น จำกัด จัดเวิร์กชอป Career on Campus – โดดเด่น ได้แต้มต่อ เตรียมตัวให้พร้อมทุกการสัมภาษณ์งานกับเคล็ดลับจากมืออาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน 21ST Century Skill

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30–17.00 น. สาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน และการเรียนรูปแบบใหม่ให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถสร้างสรรค์และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โถง ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00-18.30 น. เวิร์กชอป Career on Campus – โดดเด่น ได้แต้มต่อ เตรียมตัวให้พร้อมทุกการสัมภาษณ์งานกับเคล็ดลับจากมืออาชีพ

โดย คุณครูน้ำฝน ภักดี ผู้ก่อตั้งและกรรมการประธานบริหารของ ProAc by KruFon (“Namfon Pakdee- The Founder & CEO of Pronality Academy”) มีนางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด

Career on Campus เป็นกิจกรรมที่ Apple จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกการทำงานที่มีความท้าทายและการแข่งขันสูง โดยกิจกรรมต่างๆมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา เช่น การเปิดตัวคู่มือ ‘โดดเด่น ได้แต้มต่อ’ และเวิร์กชอปที่จะช่วยจุดประกายไอเดียในการสร้างสรรค์เรซูเม่และพอร์ตโฟลิโอด้วย Mac และ iPad ตลอดจนแบ่งปันเคล็ดลับเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งาน เป็นต้น

โดยในปีนี้ เวิร์กชอป โดดเด่น ได้แต้มต่อเตรียมตัวให้พร้อมทุกการสัมภาษณ์งานกับเคล็ดลับจากมืออาชีพ ได้จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เคล็ดลับต่างๆในการเตรียมความพร้อมสัมภาษณ์งาน จากครูน้ำฝน ภักดี ผู้เชี่ยวชาญการฝึกสอนด้านบุคลิกภาพ ผู้ก่อตั้งและกรรมการประธานบริหารของ ProAC by KruFon พร้อมเทคนิคการใช้เทคโนโลยีของ Apple ในการนำเสนอผลงาน และสร้างความประทับใจให้กับองค์กรและผู้สัมภาษณ์งาน

จัดขึ้น ณ ห้อง 1301 อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป สนใจเข้าร่วมกว่า 80 คน

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top