ศึกษาศาสตร์ มข. เปิดบ้านแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 22

________วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.50 น. สาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จัดงานแนะแนว “การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 22 The 22nd Japan Education Fair in Khon Kaen”  โดยมี ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์  กล่าวรายงาน  รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับ  และ Mr.Uchida Takeshi เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์  คณาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 โรงเรียน  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 500 คน  ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์

________ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า “งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 22  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น การแนะนำการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตการเรียนในประเทศญี่ปุ่นจากรุ่นพี่นักเรียนเก่าญี่ปุ่น ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 22 ของการจัดงาน  ซึ่งคณะผู้จัดงานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ และพร้อมที่จะส่งเสริมกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นในอนาคตต่อไป ”

รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ

________รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ กล่าวว่า “กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จในการดำเนินงาน  และเป็นความภาคภูมิใจของเราที่ได้ทำงานร่วมกันกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกรุงเทพมหานคร มานานกว่า 20 ปี  นับว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น เกิดการส่งเสริมระบบอุดมศึกษาของประเทศญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการศึกษาในประเทศไทย”

________“ขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับทุนการศึกษาและการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศญี่ปุ่นให้กับนักเรียน และนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ เชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมงานจะใช้โอกาสในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และนำข้อมูลข่าวสารที่รับฟังจากการนำเสนอไปใช้ได้อย่างคุ้มค่า”

Mr.Uchida Takeshi เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

________Mr.Uchida Takeshi เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการสร้างสัมพันธ์อันดีกับประเทศต่าง ๆ โดยหวังว่าโครงการนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจและชื่นชอบประเทศญี่ปุ่น เสน่ห์ของการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ใช่แค่เรื่องเรียน แต่ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สะอาดและปลอดภัย นักเรียนสามารถทำงานพิเศษระหว่างเรียนได้ และการทำงานยังทำให้ได้เข้าใจความคิดและระบบการทำงานของคนญี่ปุ่นที่เราไม่อาจหาได้จากการมาเที่ยวทั่วไป การไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นต้องการรับนักเรียนต่างชาติเป็นจำนวนมาก หากมีโอกาสก็ขอเชิญชวนให้ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น”

________กิจกรรมภายในงานมีการจัดบูธแนะแนวการศึกษา โดยมี สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Old Japan Student’ Association Thailand) ,  Thai KOSEN,  Japan Foundation Bangkok,  Fukui University of Technology,  Kanazawa University,  Kyoto University,  Nagoya University  และ  Yamanashi University   ให้การแนะนำการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น Study in Japan พร้อมกับมีการแนะแนวการศึกษาจาก องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Student Services Organization – JASSO) และการแนะนำทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้เรียนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

________นอกจากกิจกรรมให้ความรู้แนะแนวการศึกษาต่อ  ยังมีการจัดบูธนิทรรศการ “Nihon Promotion” โดย นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ นักศึกษาจาก Yamanashi Gakuin University ประกอบไปด้วยกิจกรรมของเล่นญี่ปุ่น กิจกรรมสวมชุดยูกาตะ กิจกรรมพับกระดาษญี่ปุ่น กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น  โดยมีการโชว์การชงชาโดยอาจารย์จาก Yamanashi Gakuin University และกิจกรรมเขียนพู่กันญี่ปุ่น ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานนอกจากจะได้ทราบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และแนวทางการไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย

ข่าว/ภาพ : พัชรพร  เพ็ชรตะกั่ว  นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Faculty of Education, KKU holds the 22nd Japan Education Fair, offering guidance for continuing education in Japan

https://www.kku.ac.th/15982

 

Scroll to Top