นศ.เทคโนโลยี จับมือ วิศวะฯ มข. ผ่านสู่รอบ Final ในฐานะตัวแทนประเทศไทย เดินหน้าชิงชัยสร้างสิ่งประดิษฐ์ตรวจวัดข้อมูลทางอุทกวิทยา

อ.ณัฐวุฒิ หอมทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี และ รศ.ดร.กิตติเวช ขันติยวิชัย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของ ผศ. ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี รศ. ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ. ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรม Pitching Workshop: MRC River Monitoring Technology Competition การแข่งขันสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อการตรวจวัดข้อมูลทางอุทกวิทยา จัดโดย Mekong River Commission (MRC) ณ โรงแรม Marriott Marquis Queen’s Park กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

เป็นที่น่ายินดีว่า การ Pitching Workshop ครั้งนั้น ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย  ทีมที่ 1 – ประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการวัดปริมาณน้ำฝน (Rainfall) มีสมาชิก ประกอบด้วย 1) นายศุภกฤต ศรีษะพล สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี  2) นายชนชิต ประจิมทิศ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี 3) นายวชิรกรณ์ สมัครสมาน          วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 4) นางสาวจุลเลขา สาวาโย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทีมที่ 2 – ประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการวัดระดับน้ำในแม่น้ำโขง (Water Level) 1) นางสาวสุชาดา หฤทัยถาวร      สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี  2) นางสาวอัจฉรานันท์ นาคดี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี 3) นายวิศรุต  สุระโคตร    สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี 4) นายปิยะพงษ์ แก่นแต่ง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผ่านการแข่งขันในฐานะทีมผู้แทนจากประเทศไทย เข้าชิงชัยในรอบ Final Competition: Phototype Pitching จะมีขึ้นในเดือนมีนาคม 2566 นี้ ณ สำนักงานใหญ่ Mekong River Commission (MRC) นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว โอกาสนี้ขอเชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองทีมเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและประเทศไทยต่อไป

ข่าว/ภาพ อ.ณัฐวุฒิ หอมทอง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Scroll to Top