มข. นำทัพนักกีฬาร่วมขบวนพิธีเปิด “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” เจ้าภาพสุดอลังการชูเอกลักษณ์อัตลักษณ์จังหวัดอุดรธานี สร้างสีสันพิธีเปิด

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์ ผู้อำนวยการกองการกีฬา ในฐานะหัวคณะนักกีฬา นำคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” โดยในพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ ,รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีระพงศ์ รองปลัดกระทรวง การอุดมศึกษาฯ, รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) , อธิการบดีมหาวิทยาลัย 122 แห่ง ,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี แขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุน สื่อมวลชน นักกีฬา ผู้แทนมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชนชาวอุดรธานี เข้าร่วมในพิธี

การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะกรรมการบริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ใช้ชื่อในการแข่งขันว่า “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” โดยนำเอาดอกไม้ประจำจังหวัด คือดอกทองกวาว หรือดอกจานใน ภาษาพื้นถิ่น และแหล่งอารยธรรมโบราณ มีอายุยาวนานกว่า 5,000 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มาเป็นชื่อในการแข่งขัน มีปรัชญาการแข่งขันที่ว่า “Spirit of the Games : ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือ น้ำใจนักกีฬา” อันมีความหมายว่า เครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งมวลร่วมแรงร่วมใจกัน ซึ่งสิ่งที่อยู่เหนือชัยชนะในการแข่งขัน ก็คือมิตรภาพและความสมัครสมานสามัคคีกัน นอกจากนี้ยังได้นำ “คุณทองโบราณ” ซึ่งเป็นมาสคอตประจำจังหวัดอุดรธานีมาเป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชค กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม พ.ศ. 2566 มีการแข่งขันจำนวน 35 ชนิดกีฬา มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 122 สถาบัน พร้อมทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 30,000 คน ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันใน 26 ชนิดกีฬา นักกีฬาจำนวน 316 คน เจ้าหน้าที่ทีมกีฬาจำนวน 92 คน และคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ จำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 468 คน

โดยในพิธีเปิดมีการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการสร้างสีสันให้กับพิธีเปิด ซึ่งเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยนำอัตลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีมาบอกเล่าเป็นเรื่องราว อันได้แก่ บ้านเชียงเมืองมรดกโลก ความเชื่อความศรัทธาเรื่องพญานาค สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น คำชะโนด และทะเลบัวแดง ร้อยเรียงเป็นการแข่งขันกีฬาดอกจานบ้านเชียงเกมส์ รวมทั้งขบวนพาเหรดนำนักกีฬาเข้าสู่สนาม กล่าวคำปฏิญาณตนนักกีฬา นักกีฬาวิ่งคบเพลิงลงสู่สนาม จุดคบเพลิงการแข่งขัน และพิธีมอบธงการแข่งขันให้เจ้าภาพครั้งต่อไป  โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับธงเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49  “นนทรีย์เกมส์” ซึ่งจะจัดแข่งขันในปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

 

ข่าว : งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา, เพจดอกจานบ้านเชียงเกมส์

ภาพ : ปิยวัฒน์ ถึงปัดชา, คุณากร มณีเนตร

KKU’s fleet of sportsmen joins the magnificent opening ceremony of “Dok Jan Ban Chiang Games” hosted by Udon Thani Rajabhat University

https://www.kku.ac.th/15904

Scroll to Top