อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากรลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันนี้ ( วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ) เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.เอื้อนจิต  พานทองวิริยะกุล ภริยา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมลงนามถวายพระพรจำนวนมาก  ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี

พิธีเริ่มต้นโดย รศ.นพ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี ประธานในพิธี และภริยา ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากนั้นอธิการบดี ถวายธูปเทียนแพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อธิการบดีและภริยา ลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพร ตามด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วนงาน บุคลากร ลงนามตามลำดับ

ทั้งนี้สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 และคณะแพทย์ได้เชิญเสด็จเข้ารับการรักษาพระองค์ เพื่อถวายการตรวจพระวรกายและประทับรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัด พิธีลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้มีการเปิดให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ได้ลงนามถวายพระพรออนไลน์ ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น www.kku.ac.th  อีกหนึ่งช่องทาง

ข่าว ภาพ : กองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

President of Khon Kaen University leads KKU personnel to inscribe words of blessing to HRH Princess Bajrakitiyabha Narendira Debyavati

https://www.kku.ac.th/15809

Scroll to Top