อธิการบดี มข. ร่วมแสดงความมยินดี บัณฑิต สปป. ลาว ผู้สำเร็จการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2656 เวลา 18.00 น. ณ สถานกงสุลลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และนายอิศรา สุริยกุล ณ อยุธยา หัวหน้างานการต่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดี แก่บัณฑิตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าว แสดงความยินดีแก่นักศึกษา สปป. ลาว และร่วมชื่นชมยินดีแก่ความสำเร็จ ทั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิ และแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีด้านการศึกษาระหว่าง 2 ประเทศ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังให้การสนับสนุนทุน KKU Scholarship for ASEAN and GMS Countries’ Personnel แก่ นักศึกษากลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทุกปี เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย และสนับสนุนศักยภาพการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอีกด้วย

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

Scroll to Top