นศ. มข. ผุดนวัตกรรม AI แก้ไข crowd crush ป้องกันโศกนาฏกรรมเบียดกันตาย

สำนักข่าว : 77kaoded.com

URL :  https://www.77kaoded.com/news/aekkapongputta/2379071

วันที่เผยแพร่ :  9  ธ.ค.  2565

Scroll to Top