มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ นำนักเรียนอนุบาล 1 2 จากโรงเรียนสาธิตมข ลงแขกเกี่ยวข้าว

รายการ : มวลชนไทยนิวส์ ทีวี ออนไลน์ online news network

ออกอากาศ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

สถานี : มวลชนไทยนิวส์ ที่มา : https://youtu.be/JKE1P76W4TQ

ม.ขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ นำนักเรียนนอนุบาล 1 และ 2 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงแขกเกี่ยวข้าว เรียนรู้ด้วยวิธีปฎิบัติจริง สอดแทรกวิถีเกษตรกรไทย สู่กำลังหลักที่สำคัญของชาติในอนาคต เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22พ.ย.25 65 ที่ แปลงฝึกงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน Agro Tour ลงแขกเกี่ยวข้าว @KKU2022 ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มข.ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นโดยมีนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อต้องการให้น้อง ๆ นักเรียนชั้นอนุบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้าวไทย และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาน และเพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มีมุมมองของการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจเกษตรเชิงท่องเที่ยวและการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ อาจารย์ยังมีความคาดหวังอย่างแรงกล้าว่าพี่ ๆ นักศึกษาจะพัฒนาจิตใจของการเป็นผู้ให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากผู้รับ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว กิจกรรมเสริมลักษณะนี้ น่าจะมีส่วนสำคัญในการขัดเกลาให้เป็นคนดี คิดดี ทำดี พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศได้เป็นอย่างดีในอนาคตอันใกล้

Scroll to Top