มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค งานลอยกระทง ไหว้พระอุปคุตเสริมสิริมงคล

รายการ : เรื่องพลบค่ำ

ออกอากาศ : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

สถานี : สำนักข่าวไทย TNAMCOT

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=fZbNo…

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้บริหาร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมใจกันประกอบพิธีขบวนอัญเชิญพระอุปคุต จากกลางบึงสีฐาน มาประดิษฐานภายในคุ้มสีฐาน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในคุ้มสีฐานจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญของชาว มข. ทั้งหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. และหลวงพ่อไทรขาว ประดิษฐานอยู่ภายในคุ้มสีฐาน ท่ามกลางบรรยากาศร่มเย็นสงบจากพืชพรรณต่างๆ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานลอยกระทงของ มข. ได้เข้ามาสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวด้วย

Scroll to Top