มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดมหกรรมบริการชุมชน

รายการ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดมหกรรมบริการชุมชน

ออกอากาศ : วันที่ 19 กันยายน 2565

สถานี : NBT KHONKAEN

ที่มา : https://youtu.be/r5mZEEYIBYk

Scroll to Top