ทีวีอีสานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ตอน มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการ

รายการ : ทีวีอีสานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

ออกอากาศ : วันที่ 20 กันยายน 2565

สถานี : NBT Khonkaen Production

ที่มา :https://youtu.be/QHyt1rGKoKw

ทีวีอีสานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ตอน มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการ

Scroll to Top