ยิบอินซอย จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนางานวิจัยสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรม – techhub

สำนักข่าว : techhub.in.th

URL :  https://www.techhub.in.th/yip-in-tsoi-khon-khan-university-industry-innovation-project/

วันที่เผยแพร่ :  8  ธ.ค.  2565

Scroll to Top