มข. ร่วม เอกชน ผลิตแบตเตอรี่ ลิเธียม อิออน เพื่อยานยนต์ไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่โลกอนาคต

สำนักข่าว : 77kaoded.com

URL :  https://www.77kaoded.com/news/aekkapongputta/2377386

วันที่เผยแพร่ :  6  ธ.ค.  2565

Scroll to Top