ครั้งแรกในไทย ! วิทยาลัยคอม ฯ มข. เปิดหลักสูตรใหม่ AI ผนวก 4 สหสาขาวิชา

สำนักข่าว : 77kaoded.com

URL :  https://www.77kaoded.com/news/aekkapongputta/2375068

วันที่เผยแพร่ :  1  ธ.ค.  2565

Scroll to Top