วช. ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ดันงานวิจัย “แผ่นไอซิ่งที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia”

สำนักข่าว : technologychaoban.com

URL :  https://www.technologychaoban.com/uncategorized/article_235990

วันที่เผยแพร่ :  26  พ.ย.  2565

Scroll to Top