ครั้งแรกในอาเซียน ! มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่จากแร่เกลือหิน

สำนักข่าว : news.trueid.net

URL :  https://news.trueid.net/detail/lpeNWEGWNNmY

วันที่เผยแพร่ :  26  พ.ย.  2565

Scroll to Top