มข.นำเด็กอนุบาลเกี่ยวข้าว-ทำข้าวจี่ ร่วมสืบสานสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาน ซึมซับและรู้คุณค่าของข้าว

สำนักข่าว : 77kaoded.com

URL : https://www.77kaoded.com/news/aekkapongputta/2371841

วันที่เผยแพร่ :  23  พ.ย.  2565

Scroll to Top