ด่วน ! รับจำนวน 30 คนเท่านั้น KKBS เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ เข้าสู่เส้นทางการเป็นนักแสดงโลดแล่นในวงการภาพยนตร์ กับหลักสูตรการแสดง(Acting for Film)

สถาบันแก่นฟิล์มอะคาเดมี่ ขอนแก่น เปิดหลักสูตรการแสดง(Acting for Film) รุ่นที่1

KKBS เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ เข้าสู่เส้นทางการเป็นนักแสดงโลดแล่นในวงการภาพยนตร์ กับสถาบันแก่นฟิล์มอะคาเดมี่ ขอนแก่น กับหลักสูตรการแสดง(Acting for Film) รุ่นที่1 อบรมแบบจัดเต็ม 45 ชั่วโมง รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น และมีโอกาสได้ร่วมเป็นนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง “พระไม้”

 

สถาบันแก่นฟิล์มอะคาเดมี่ ขอนแก่น เปิดหลักสูตรการแสดง(Acting for Film) รุ่นที่1
สถาบันแก่นฟิล์มอะคาเดมี่ ขอนแก่น เปิดหลักสูตรการแสดง(Acting for Film) รุ่นที่1

     คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่าย อาทิ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัทโฟกัสอารีน่า จำกัด  สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์  บริษัทมิตรผล จำกัด  บริษัทช.ทวี จำกัด (มหาชน)  ขอนแก่นเมืองหนัง  หอการค้าจังหวัดขอนแก่น บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง(KKT)  คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดตั้งสถาบันด้านภาพยนตร์ ภายใต้ชื่อ“แก่นฟิล์ม อะคาเดมี”(Kaen Filtm Academy) และได้เปิดตัวสถาบันเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงอย่างถูกต้องตามข้นตอนและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถด้านการแสดงเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต

สถาบันแก่นฟิล์มอะคาเดมี่ ขอนแก่น เปิดหลักสูตรการแสดง(Acting for Film) รุ่นที่1
สถาบันแก่นฟิล์มอะคาเดมี่ ขอนแก่น เปิดหลักสูตรการแสดง(Acting for Film) รุ่นที่1

     ขณะนี้ สถาบันฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในหลักสูตร Acting For Film รุ่นที่ 1  โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแสดงได้แก่ คุณบุญส่ง นาคภู่ แอคดิ้งโค้ชภาพยนตร์มหาลัยวัวชนและนักแสดงภาพยนตร์จากเรื่องร่างทรง และคุณธนเดช ราม กับภาพยนตร์ เรื่อง ศรีเมือง ใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร ฯ เนื้อหาที่ใช้ในการอบรม เช่น หลักการแสดงและศิลปะการแสดง  การสร้างความมั่นใจและการปรับบุคลิกภาพ   การใช้ร่างกายและเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ   การฝึกจินตนาการ ไหวพริบ ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า   การทำความเข้าใจตัวเองและผู้อื่น รวมถึงความต้องการของตัวละคร และ การทำงานร่วมกันเป็นทีม

สถาบันแก่นฟิล์มอะคาเดมี่ ขอนแก่น เปิดหลักสูตรการแสดง(Acting for Film) รุ่นที่1
สถาบันแก่นฟิล์มอะคาเดมี่ ขอนแก่น เปิดหลักสูตรการแสดง(Acting for Film) รุ่นที่1

     เปิดรับสมัครผู้สนใจ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป หรือจนครบจำนวน 30 คน เพราะสถาบันแก่นฟิล์มอะคาเดมี่ ขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม จำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น นอกจากนั้นสำหรับผู้สมัครเข้าอบรมรุ่นที่ 1 สถาบันมอบสิทธิพิเศษให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมได้ร่วมเป็นนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง “พระไม้” โดยมีผู้อำนวยการสร้าง คือ คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว รวมถึงมีโอกาสได้รับการพิจารณาให้รับทนสนับสนุนในการอบรม มูลนิธิซอ-อุษา จำนวน 3 ทุน โดยแคสติ้งเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมวันที่ 14 ธันวาคม 2565  เริ่มอบรมวันที่ 8 มกราคม 2566  ผู้สนใจสมัครกรอกแบบฟอร์มได้ที่ : https://kku.world/kaenfilmacademy

สถาบันแก่นฟิล์มอะคาเดมี่ ขอนแก่น เปิดหลักสูตรการแสดง(Acting for Film) รุ่นที่1
สถาบันแก่นฟิล์มอะคาเดมี่ ขอนแก่น เปิดหลักสูตรการแสดง(Acting for Film) รุ่นที่1

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 098-193-9326 (คุณฟร้อง) และ  facebook.com/KAEN Film Academy

 

รวบรวมข้อมูล ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top