มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุม “สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 103”

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และบุคลากร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เสื้อสีส้ม)

วันที่ 30 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และบุคลากร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมการประชุม “สภากาแฟสีหราช ครั้งที่  103” ประจำเดือนมกราคม 2563  ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดขอนแก่น โดยนายพัชรพล สมจร ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดขอนแก่น และนายประสงชัย ไตรยะสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน ได้กล่าวต้อนรับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง 16 หน่วยงาน ที่ได้มาเข้าร่วมประชุม และยังได้รับเกียรติจาก พันเอกณรงค์ สวนแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ประธานสภากาแฟสีหราช ขึ้นกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้

พันเอกณรงค์ สวนแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ประธานการประชุมสภากาแฟสีหราช
(จากซ้าย)นายพัชรพล สมจร ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดขอนแก่น และนายประสงชัย ไตรยะสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4

ภายในงานมีการร่วมรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ โดยผู้นำของหน่วยงานสมาชิก ซึ่งอาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มข. ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณความร่วมมือและบอกเล่าถึงความสำเร็จของการจัดงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่ 17 ที่จัดขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2563 และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ คือ กิจกรรมนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2563 และกิจกรรมบุญข้าวจี่วาเลนไทน์ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกจากงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ คือ ตุ๊กตาไดโนเสาร์ ชื่อ ไดโนรันนิ่ง แด่ผู้โชคดีที่มาร่วมงาน นอกจากนั้นภายในงานยังมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ ได้แก่ พันเอกรัชกฤช แดงไธสง เสนาธิการ กรมทหารราบที่ 8 และพันโท อุดมการณ์ ศรีแขไตร และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

นางสาวภัคจิรา เมืองฮาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์/apicma

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

Scroll to Top