ขบวน KKU Carnival ประชันสร้างสรรค์ ตื่นตาตื่นใจ ในสีฐานเฟสติวัล

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงขบวน KKU Carnival ในงานสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565 Sithan KKU Festival 2022  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน  ทั้งนี้มีรศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวรายงานกิจกรรม  พร้อมด้วยขบวน KKU Carnival ประชันความสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “บุญสมมาบูชานาค” ประชาชนแห่ชมล้นหลาม ณ ถนนริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า โครงการ ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและมูลค่าที่เกิดจากทุนทางวัฒนธรรม ที่พัฒนาและนำมาสร้างสรรค์เพื่อนำเสนออย่างร่วมสมัย ผ่านความคิดและฐานวัฒนธรรมจากวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม ในแนวคิดหลัก Fantastic NAGAS ซึ่ง “นาค”เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาวลุ่มน้ำโขง การนำความเชื่อ ความผูกพันในวิถีวัฒนธรรม มาสร้างสรรค์และต่อยอดเป็น Soft Power ในการนำทุนวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เผยว่า กิจกรรม KKU Carnival 2022 เป็นหนึ่งกิจกรรมหลักในงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมา บูชานาค” ที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง การขอขมาและบูชาน้ำ นาค ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง โดยการจัดขบวนแห่ในรูปแบบ Carnival เพื่อเป็นการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากวัฒนธรรมดั้งเดิม เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างแรงจูงใจในการนำเสนอวัฒนธรรมร่วมสมัยผ่านขบวนแห่ Carnival ซึ่งปีนี้ได้กำหนดรูปแบบแนวคิดหลักของการจัดขบวนแห่ Carnival คือ Fantastic NAGAS เพื่อนำเสนอถึงความเชื่อ ประเพณี และวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับนาคอย่างร่วมสมัย มีผู้เข้าร่วมจากคณะ 8 คณะ หน่วยงาน ขบวนแห่ 8 คณะ และความพิเศษในปีนี้มีผู้ร่วมขบวนจาก ผู้เข้าประกวด “MISS KKU ANGEL 2022” (นางฟ้ามอดินแดง) วงดนตรีที่ชนะดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง วงโยธวาทิตจาก 6 โรงเรียนจำนวน 75 คน และแดนเซอร์จากคณะหมอลำจำนวน 100 คน ซึ่งถือเป็นความพิเศษและเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ขบวนแห่ “KKU Carnival 2022” มีทั้งสิ้น 7 ขบวน ผลการประกวดขบวนแห่ “KKU Carnival 2022” ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศขบวนแห่ KKU Carnival 2022 ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้แนวคิด นาคิณีสีฐานเฟส
  2. รางวัล Creative Performance มหัศจรรย์การแสดงสร้างสรรค์ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้แนวคิด นาคตัวแม่
  3. รางวัล Amazing Sound มหัศจรรย์ดนตรีสร้างสรรค์ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ ภายใต้แนวคิด ไทศึกษา สักการ์ปู่ศรีสุทโธ
  4. รางวัล Fantastic Vehicle มหัศจรรย์รถแห่สร้างสรรค์ ได้แก่ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภายใต้แนวคิด คงคา วิราปุตะมะ
  5. รางวัล Elegant Costume มหัศจรรย์การแต่งกาย ได้แก่ คณะสหวิทยาการ ภายใต้แนวคิด ตำนานปั้งไฟพญานาค
  6. รางวัล Spirit Award KKU Carnival 2022 ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใต้แนวคิด ศิลป์แต้มนาค ถาปัตย์
  7. รางวัล Spirit Award KKU Carnival 2022 ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ภายใต้แนวคิด พ่อนาคจ๋าสีกาขอสั่ง

นอกจากนี้ในงาน Sithan KKU Festival 2022  ยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ ลอยกระทง ลานเพลิน เดิ่นวัฒนธรรมCreative Walking Street  การแสดงละครหุ่นกระบอกเพชรหนองเรือ การประกวด MISS KKU ANGEL 2022 (นางฟ้ามอดินแดง) เครื่องเล่นสวนสนุก  ออกบูธกิจกรรมนักศึกษา การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เสียงสนแว่วหวาน ชมกระทงไฟกลางน้ำ เรือไฟกลางน้ำ กระทงบก 10,000 ดวง ทิวโคมไฟ 12,000 ดวงตลอดงาน หมอลำประยุกต์หนูภารวิเศษศิลป์ ฉายหนังกลางแปลง  หอศิลป์เที่ยงคืน และไหว้หลวงพ่อพระศรี ๕๐ ปี มข.

สำหรับวันสุดท้ายวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ของงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค (Sithan KKU Festival 2022)ขอเชิญชมการประกวดนางนพมาศ (Miss Aqua) ทั้ง 18 ท่าน ที่ลานวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( เวลา 19.00 น.) พร้อมกิจกรรมมากมาย อาทิ ขบวนแห่กระทง พิธีเปิดงานลอยกระทง  การแสดง หมอลำกลอนประยุกต์ สมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น Fashion Show ฉายหนังกลางแปลง  หอศิลป์เที่ยงคืน เริ่ม 16.30 น. เป็นต้นไป

 

ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top