หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร” รุ่น 2 ✨ เรียนฟรี✨ มีประกาศนียบัตร

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี✨ มีประกาศนียบัตร✨
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัครผู้เรียนจำนวน 40 คน ในหลักสูตร
“เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร” รุ่น 2
💡นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร
💡ความปลอดภัยของอาหารในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
💡นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร
💸เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย‼️
🖊ช่วงเวลาเรียน มกราคม – พฤษภาคม 2566 (มีหยุดพักระหว่างโมดูล)
📌เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
⏰เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
💻เน้นออนไลน์ และการศึกษาด้วยตนเอง (มีออนไซต์ และฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ ตารางเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางอีเมลหลังปิดรับลงทะเบียน)
✉️สมัครได้แล้ว วันนี้ – 20 พ.ย. 2565
📩สมัครได้ที่: https://kku.world/ock1l
🖥ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://te.kku.ac.th/lifelong/?page_id=1166
📬สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
📧Facebook: TE LifelongEd
📮E-mail: rossarin@kku.ac.th
Scroll to Top