ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการ “APEC-KKU 2022 Online Workshops for Lesson Study 2.0”เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิชาการ จากสมาชิกในกลุ่มเอเปค

ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการ “APEC-KKU 2022 Online Workshops for Lesson Study 2.0”เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิชาการ จากสมาชิกในกลุ่มเอเปคในการแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับความสำเร็จ ของการนำใช้การศึกษาชั้นเรียน
ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการ “APEC-KKU 2022 Online Workshops for Lesson Study 2.0”เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิชาการ จากสมาชิกในกลุ่มเอเปค
ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการ “APEC-KKU 2022 Online Workshops for Lesson Study 2.0”เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้เชี่ยวชาญ        นักวิจัย และนักวิชาการ จากสมาชิกในกลุ่มเอเปค

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ร่วมกับ ฝ่ายการต่างประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และ มหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมโครงการ “APEC-KKU 2022 Online Workshops for Lesson Study 2.0: Artificial Intelligence (AI) and Data Science for Education in APEC Economies” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิชาการ จากสมาชิกในกลุ่มเอเปค (APEC Economies) ในการแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับความสำเร็จ ของการนำใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ที่ผ่านมา รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแนวทาง AI และ Data Science ที่เป็นไปได้อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการนำใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ AI และวิทยาศาสตร์ข้อมูล โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00-21.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://kku.world/iepag  หรือ สแกน QR Code ด้างล่างและสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://irdtpforasean.kku.ac.th/apec2022/ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 09-1468-7990

 

KKU holds the “APEC-KKU 2022: Online Workshops for Lesson Study 2.0” as a stage for experts, researchers and academics from the APEC members

https://www.kku.ac.th/15190

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย รวมถึงบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิชาการและงานวิจัย Research Forum: 40th Anniversary Research Forum: Advancing KKU’s Faculty of Technology การนำเสนอผลงานวิจัยในงานครบรอบ 40 ปี คณะเทคโนโลยี จากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ: The Ultimate Beer Education: From Grain to Glass Beer Education รุ่นที่ 6 จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น1 อาคาร TE06 และ อาคาร Food Pilot Plant คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top