มข.ทำบุญตักบาตรวันสถาปนา “สร้างกุศลแห่งทานบารมีในวาระมงคล 56 ปี”

ชาวมข.ร่วมสร้างกุศลแห่งทานบารมี
วาระมงคลวันสถาปนาครบรอบ 56 ปี
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 156 รูป 

เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 06.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม องค์การนักศึกษา ชมรมสมาธิและศีลธรรม ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 56 ปี ประจำปี  2563 ขึ้นสองช่วง ช่วงแรกเริ่มขึ้นในเวลา 06.30 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 156 รูป และเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระเกจิชื่อดังทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่อง ณ บริเวณพิธีสะพานขาว โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 156 รูป โดย พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย พระราชประสิทธิคุณ (หลวงปู่สุนันท์ สุภาจาโร) รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ณ มณฑลพิธีสะพานขาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  กล่าวว่า  “พิธีตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกิจกรรมที่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกันสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่พร้อมสั่งสมบุญบารมี เนื่องในโอกาสพิเศษวันสถาปนา 56 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นโอกาสอันดีที่คณะผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริเวณใกล้เคียง มีโอกาสร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลด้วยการตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ 156 รูป และเพื่อน้อมนำบุญกุศลมาเป็นแรงยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิตต่อไป สร้างพลังร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้รุดหน้า เติบใหญ่ เป็นร่มเงาปกคลุม สร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสังคม พร้อมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

ต่อมาในเวลา 08.00 น.  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร  และถวายภัตตาหารเช้า โดยพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จำนวน 10 รูป โดยมี หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี พระอาจารย์คาน ธัมมธีโร วัดป่าสามัคคีธรรม อ.หนองหิน จ.เลย พระอาจารย์นิคม นิคมวโร วัดเวฬุวัน อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พระอาจารย์ถาวร ฐานวโร วัดป่าเหวไฮ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี พระอาจารย์ทวี ปุญญปัญโญ วัดป่าสันติธรรม อ.หนองหิน จ.เลย พระอาจารย์บุญเกิด อริโย วัดอัมพวันม่วงน้อย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระอาจารย์สุบรรณ สิริธโร วัดถ้ำผาเกิ้ง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น พระอาจารย์ปรีดี ผลญาโน วัดป่ากิตติญานุสรณ์ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น พระอาจารย์สุทธิศักดิ์ ฐิตสัทโธ วัดป่าศิริมงคล อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น และ พระอาจารย์สาคร อริโย วัดป่าภูเม็งทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เจริญพระพุทธมนต์  ให้พรและสวดมาติกาบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชน ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ผู้ล่วงลับ พร้อมได้มีพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเช้า  พระสงฆ์เกจิอาจารย์อนุโมทนาและเจริญชัยมงคลคาถา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากนั้น  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ารับมอบทุนการศึกษา จำนวน 400 ทุน ทุนละ 30,000 บาท  ซึ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา  โดยเข้ารับกับหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย จังหวัดอุดรธานี ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา “พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท”  ผ้าป่าการศึกษาดังกล่าว  กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยนำโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวันทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย  เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เป็นปีที่ 4 โดยมียอดเงินทุนการศึกษา ปีละ 400 ทุน ทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 12 ล้านบาทต่อปีการศึกษา

นับเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลด้วยการตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ และถวายภัตตาหาร รวมทั้งทอดผ้าป่าการศึกษา “พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท”  นอกจากได้น้อมนำบุญกุศลมาเป็นแรงยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิต  ยังเสริมสร้างพลังร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า  เป็นสถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตที่ดี ส่งเสริมให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับทุนการศึกษาจนจบการศึกษา เป็นบัณฑิตที่พร้อมทำงาน สร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสังคม  เป็นกิจกรรมประจำปีที่ดีงาม ส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นสิริมงคลให้กับชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น

56 ปี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ก้าวมาจากยุคที่ 1 การก่อตั้งและขยายตัวของมหาวิทยาลัย ข้ามผ่านยุคที่ 2 การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้  เข้าสู่ยุคที่ 3 มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย และมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ มีการพัฒนามาเป็นลำดับ จากปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น “อุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion)” มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่  ให้บริการวิชาการแก่สังคม จนกระทั่งได้พัฒนาตนเองให้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม (Lifelong Learning Center)  และด้านการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินในระดับสากล โดยได้รับการประเมินจาก THE (Times Higher Education) ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทยด้าน Social Impact เป็นอันดับ 15-40 ของเอเชีย และอันดับที่  101-200 ของโลก  และในระดับประเทศ ได้รับการประเมินคุณภาพโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence หรือ EdPEx)  จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้รับรางวัล  TQC (Thailand Quality Class) ประจำปี 2561 จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม  นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติในระดับมหาวิทยาลัย

ข่าว / ภาพ  :   วัชรา  น้อยชมภู  /  ณัฐวุฒิ  จารุวงศ์

Scroll to Top