กองสื่อสารองค์กร มุทิตาจิต “ตำนานคนข่าว มข.”

กองสื่อสารองค์กร จัดงานมุทิตาจิต นายอุดมชัย สุพรรณวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  สังกัดกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเกษียณอายุราชการ  ภายใต้แนวคิด “อุดมชัย ในศรัทธา” เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ได้อุตสาหะปฏิบัติงานเพื่อองค์กรด้วยดีเสมอมา โดยมีนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  ให้เกียรติเป็นผู้แทนกล่าวขอบคุณ และมีบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ทั้งงานวิทยุ งานสื่อสาร และงานกิจกรรม ร่วมงานกว่า 25 คน ณ ร้านสะออน ถนนมะลิวัลย์ จังหวัดขอนแก่น  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

นายอุดมชัย  สุพรรณวงศ์  จบการศึกษานิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกนิเทศศาสตร์พัฒนาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยบรรจุรับราชการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช 2529 ในตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ การประชาสัมพันธ์  ตำแหน่งสูงสุดคือ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ  เกษียณอายุในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 รวมอายุราชการ 36 ปี 1 เดือน 15 วัน  นายอุดมชัย หรือ พี่อ๊อด  นับเป็นแบบอย่างการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ การทำข่าว การถ่ายภาพข่าว เป็ฯที่รักของเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเพื่อนร่วมงาน รวมถึงเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิต แก่น้อง ๆ กองสื่อสารด้วยดีเสมอมา

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร   กล่าวมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการว่า กิจกรรมมุทิตาจิตนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความผาสุกให้แก่องค์กร ตามนโยบายด้าน People คือการบริหารจัดการทรัพยากร บุคคล ให้ได้รับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ เพื่อให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565 นี้ขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้เป็นแบบอย่าง เพื่อขอขอบคุณและชื่นชมผู้เกษียณที่ทำงานอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในหน่วยงาน

“พี่อ๊อดเป็นต้นแบบที่น่ายกย่อง เชื่อว่าเมื่อหลังการทำงานบากบั่นนี้ ท่านจะได้พักผ่อน ใช้ชีวิตในงานอดิเรก ที่สนใจ อาทิ วิ่งมาราธอน วิ่งเทรล ปลูกต้นไม้ แคมป์ปิ้ง ใช้ชีวิตกับคนรักอย่างมีความสุข  ขอขอบคุณและแสดงมุทิตาจิตมา ณ โอกาสนี้”

นายอุดมชัย  สุพรรณวงศ์   ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2565 กองสื่อสารองค์กร กล่าวว่า  “รู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่น้อง ๆ ทุกคนทำให้  ในหลายองค์กรที่เคยร่วมงานในมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะกองสื่อสารองค์กร ที่เปรียบเหมือน ครอบครัว ญาติสนิท คนในบ้านที่คุ้นเคย  วันนี้หากมีสิ่งใดที่พี่คนนี้จะพอทำได้ หวังว่าสิ่งนั้นน้องๆ จะนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไป ขอขอบคุณบ้านแห่งนี้ที่อบอุ่นเสมอ แล้วพบกันตามสถานที่ผ่อนคลาย เช่น ร้านต้นไม้ สนามวิ่ง หรือบนภูเขาเพื่อวิ่งเทล”

ภายในงานได้มีการบายศรีสู่ขวัญ  มอบของที่ระลึก  ที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้แก่ผู้เกษียณอย่างยิ่ง  อาทิ เสื้อกันหนาวเดินป่าสีสันถูกใจ กรอบรูปภาพการทำงานตลอด 36 ปี ที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับน้อง ๆ   การเปิดมิวสิกวิดีโอเพลง “อุดมชัย…ในศรัทธา” สร้างความประทับ ให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้เกษียณอายุราชการอย่างยิ่ง  สุดท้ายทุกคนร่วมกับรับประทานอาหารพูดคุยความในใจ  นับเป็นกิจกรรมที่อบอวลไปด้วยความรักระหว่างพี่น้องอย่างยิ่ง

 

Scroll to Top