ศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสถาบันผลิตและพัฒนาครูลงนาม MOU ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 มุ่งผลิตครูรุ่นใหม่แก้ปัญหาขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกล – 77 ข่าวเด็ด

สำนักข่าว : 77kaoded.com

URL :  https://www.77kaoded.com/news/aekkapongputta/2344556

วันที่เผยแพร่ :  25   ก.ย.  2565

Scroll to Top