โกอินเตอร์! ม.ขอนแก่น ผนึกพาณิชย์จังหวัด ยกระดับสินค้าสู่มาตรฐานสากล วางเป้าดันส่งออก มุ่งตลาดซาอุฯ

วันที่ 21 กันยายน 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น โดย นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมหัวข้อ “ความเข้าใจตลาดซาอุดิอาระเบีย” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายอภิชาติ ประเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ โดยให้คำปรึกษา ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน อย. GMP HACCP และ Halal พร้อมทั้งการประกอบธุรกิจในประเทศซาอุดีอาระเบีย แก่ผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งรัฐบาลซาอุดิอาระเบียมีนโยบายในการนำเข้าสินค้าวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ อาหารทะเล ไก่ ผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตรแปรรูปจำนวนมาก ประกอบกับประชาชนมีรายได้และกำลังซื้อสูง อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าไปที่ซาอุดิอาระเบียได้นั้น ผู้ประกอบการต้องมีความน่าเชื่อถือ สินค้าต้องมีมาตรฐานรองรับ และเป็นที่นิยมในประเทศไทย

ข่าว : ณัฐกานต์

ข้อมูล/ภาพ : พรชวรัตน์

KKU joins Provincial Commercial Office to upgrade goods to an international level for exporting to Saudi Arabia market

Scroll to Top